Vysoká škola logistiky o.p.s.

Popis

Vysoká škola logistiky o.p.s (dále jen VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející - jako jediná v ČR - dva stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.vslg.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vysokaskolalogistiky
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 340
Počet přihlášených: 487
Počet zapsaných: 265
Počet studentů: 652
Počet absolventů od roku založení: 3064

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

LOGISTIKA

Dopravní logistika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Informatika pro logistiku Prezenční/Kombinované studium Bc.
Logistika cestovního ruchu Prezenční/Kombinované studium Bc.
Logistika služeb Prezenční/Kombinované studium Bc.

LOGISTIKA

Logistika Prezenční/Kombinované studium Ing.

Dny otevřených dveří

Přerov

ÚTERÝ - 7. května 2019; 4. června 2019;

Praha

27. dubna 2019

Přijímací řízení

1. poplatek za podání přihlášky ke studiu 500 Kč

2. maturitní vysvědčení/diplom bakalářského studia s ověřovací doložkou

3. přijímací pohovor

Podrobné informace o škole

Cílem  studia programu Logistika je připravit absolventa k samostatnému řešení úloh inženýrského charakteru
v oborech zajišťovaných VŠLG.
Absolvent je po získání úplného  vzdělání schopen: analyzovat existující logistické systémy z řídícího, informačního, ekonomického a manažerského hlediska a vyhledávat jejich případná slabá místa, syntetizovat nové podsystémy logistických systémů a tyto systémy řídit.

  • Vysoká škola logistiky o.p.s.
  • Vysoká škola logistiky o.p.s.
  • Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
  • tel.: +420 581 259 143
  • e-mail: studijni@vslg.cz
  • www.vslg.cz

Diskuze