Vysoká škola polytechnická Jihlava

Popis

VŠPJ je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum, poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně vzdělanostnímu rozvoji regionu. Jako neuniverzitní vysoká škola se nečlení na fakulty, výuku zajišťují katedry.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekonomika a management

Cestovní ruch Prezenční studium Bc.
Cestovní ruch Kombinované studium Bc.
Finance a řízení Prezenční studium Bc.
Finance a řízení Kombinované studium Bc.

Elektrotechnika a informatika

Aplikovaná informatika Prezenční studium Bc.
Počítačové systémy Prezenční studium Bc.
Počítačové systémy Kombinované studium Bc.

Ošetřovatelství

Všeobecná sestra Prezenční studium Bc.
Všeobecná sestra Kombinované studium Bc.

Porodní asistence

Porodní asistentka Prezenční studium Bc.

Zdravotně sociální péče

Zdravotně sociální pracovník Prezenční studium Bc.
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava
  • Vysoká škola polytechnická Jihlava
  • Tolstého 16, 586 01 Jihlava
  • tel.: 567 141 181
  • e-mail: studijni@vspj.cz

Diskuze