Fakulta stavební VUT v Brně

Popis

Fakulta stavební je moderní vysokoškolská vzdělávací instituce, která inovuje studijní programy tak, aby odpovídaly úrovni světového poznání. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je také kladen na vysílání studentů do zahraničí.

Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.fce.vutbr.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VUT.FAST
Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přihlášených: 1938
Počet zapsaných: 855
Počet studentů: 3985

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a rozvoj sídel

Architektura a rozvoj sídel Prezenční studium Ing. arch.

Architektura pozemních staveb

Architektura pozemních staveb Prezenční studium Bc.

Geodézie a kartografie

Geodézie, kartografie a geoinformatika Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing., Ph.D.

Městské inženýrství

Městské inženýrství Prezenční studium Bc., Ing.

Stavební inženýrství

Konstrukce a dopravní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Management stavebnictví Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Pozemní stavby Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing., Ph.D.
Realizace staveb Prezenční studium Ing.
Stavebně materiálové inženýrství Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.
Vodní hospodářství a vodní stavby Prezenční studium Bc., Ing., Ph.D.

Dny otevřených dveří

Na Fakultě stavební VUT budou v akademickém roce 2019–20 Dny otevřených dveří:

 • 9. 11. 2019
 • 18. 1. 2020

Sraz účastníků je vždy v 9.45 hod. v historické aule Fakulty stavební VUT na ulici Veveří 95.

Přijímací řízení

ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB

 • Termín podání přihlášky je do 15. 12. 2019
 • V rámci přijímacího řízení je talentová zkouška, Národní srovnávací zkouška (SCIO) a odborná rozprava. Talentovou zkoušku konají všichni uchazeči

STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, GEODÉZIE A KARTOGRAFIE,
MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ

 • Termín podání přihlášky je do 31. 3. 2020
 • V rámci přijímacího řízení je přijímací zkouška, která má formu jednoho společného elektronického testu z matematiky a fyziky
 • Bez konání přijímací zkoušky budou přijati:
  • uchazeči, kteří mají na střední škole studijní průměr do 2,20
  • uchazeči, kteří aktivně vystoupí na konferenci STAVOKS a kteří se se svými pracemi umístí na prvních třech oceněných místech
  • uchazeči, kteří v testu společnosti Scio dosáhli percentil roven nebo vyšší než 40
  • uchazeči, kteří se zúčastní kurzu „Matematika“ nebo „Fyzika“ a uspějí v závěrečném elektronickém testu z matematiky a z fyziky
  • uchazeči, kteří úspěšně obhájili středoškolskou práci vedenou doktorandem fakulty

Podrobné informace o škole

Fakulta stavební VUT je v nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Vzniku této vysoké školy předcházelo v roce 1849 založení technického učiliště v Brně, které bylo prohlášeno v roce 1873 Vysokou školou technickou. 19. září 1899 byla Nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c. k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v odboru stavebního inženýrství. Od roku 1900 pak byla výuka rozšířena o obor strojního inženýrství a kurz vzdělávání zeměměřičů (geometrů).


Od roku 1992 je Fakulta opět umístěna ve svém historickém areálu na ulicích Veveří a Žižkově, odkud byla v roce 1951 vystěhována. V areálu na ulici Veveří se nacházejí budovy A, B, C, D, E a F. Nad areálem Veveří je na Žižkově ulici umístěna budova Z. Budova R na Rybkově ulici po levé straně areálu je spojena s areálem Veveří krytou lávkou. Všechny budovy Fakulty stavební byly v průběhu let 1994–2013 rekonstruovány.

Diskuze