Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Popis

eFEKTivní studium a věda na perFEKTní fakultě - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), VUT v Brně představuje špičkovou vzdělávací a vědecko-výzkumnou instutici technického zaměření. Fakulta nabízí možnosti studia ve všech formách – denní a distanční studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které pokrývají věškeré elektrotechnické disciplíny. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.fekt.vutbr.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/FEKTVUT
Twitter: https://twitter.com/JSMEperFEKTni
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1000
Počet přihlášených: 2000
Počet zapsaných: 600
Počet studentů: 3200
Počet absolventů od roku založení: 30000

Podrobné informace o škole

Výuka probíhá v nových moderních prostorách v novém kampusu FEKT, který je součástí Technologického parku v Brně. Výuka je vedena s ohledem na praxi a ve spolupráci s řadou významných, nadnárodních, průmyslových partnerů. Nedílnou součástí FEKT jsou také špičkové vědecko-výzkumné laboratoře, díky kterým dosahují naše badatelské týmy pozoruhodných výsledků s mezinárodním ohlasem.

Diskuze