Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Popis

Technická fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají. Vzdělání, se kterým se neztratíte.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.fav.zcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/FAV.ZCU/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná
Počet přihlášených: 727
Počet zapsaných: 655

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikované vědy a informatika

Aplikovaná a inženýrská fyzika Prezenční studium Bc.
Finanční informatika a statistika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Kybernetika a řídící technika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Geomatika

Geomatika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Inženýrská informatika

Informační systémy Prezenční studium Bc.
Informatika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Inteligentní komunikace člověk-stroj Prezenční studium Bc.
Počítačové řízení strojů a procesů Prezenční studium Bc.
Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci Prezenční studium Bc.
Výpočetní technika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Matematika

Matematika a finanční studia Prezenční/Kombinované studium Bc.
Matematika a její aplikace Prezenční/Kombinované studium Bc.

Počítačové modelování v technice

Počítačové modelování Prezenční studium Bc.
Výpočty a design Prezenční studium Bc.

Stavební inženýrství

Stavitelství Prezenční studium Bc.
Územní plánování Prezenční studium Bc.

Dny otevřených dveří

29.1.2020

Přijímací řízení

Studenti jsou přijímáni na základě splnění kritérií pro přijetí, nejsou organizovány písemné ani ústní přijímací zkoušky.

Podrobné informace o škole

Fakulta aplikovaných věd je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce. Vedle vzdělávacích programů probíhá na fakultě také rozmanitá vědecko-výzkumná činnost. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízí fakulta svým studentům možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa.

Diskuze