Fakulta strojní ZČU v Plzni

Popis

Fakulta strojní je jednou ze devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.fst.zcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/fstzcu/
Zaměření školy: Technika
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářský studijní program

Strojírenství - diagnostika a servis silničních vozidel Prezenční/Kombinované studium Bc.
Strojní inženýrství - strojní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Bc.

Doktorský studijní program

Strojní inženýrsví Prezenční/Kombinované studium PhD.

Navazující magisterský program

Strojní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.

Dny otevřených dveří

12.01.2017 od 9:00 hodin v budově Fakulty strojní - Univerzitní 22, Plzeň

 

Přijímací řízení

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu „Strojní inženýrství“ probíhá na základě bodovacího systému, kdy každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky středoškolského studia a maturity. Studenti, kteří již studovali na VŠ jsou hodnoceni dle dosavadního VŠ studia. Předpoklady uchazeče ke studiu na vysoké škole posoudí komise děkana. 

Navazující magisterské studium je určeno především pro absolventy technických fakult. Při přijímání na navazující Mgr. program musí mít žadatel úspěšně absolvováno bakalářské studium. Při přijímacím pohovoru uchazeč dokladuje výsledky svého dosavadního VŠ studia. Uchazeč se hlásí přímo na jeden z 8 nabízených oborů studia. Předpoklady ke studiu posoudí komise děkana na základě výsledků předchozího bakalářského studia. Pokud uchazeč nebude mít absolvovány některé důležité předměty nutné pro zdárný průběh jeho dalšího studia, budou mu předepsány v rámci výběrových předmětů.

 

Podrobné informace o škole

Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce. Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Fakulta strojní čerpá jednak ze spolupráce s technickými VŠ, tuzemskými i zahraničními, a ze spolupráce s průmyslovou praxí. Má desítky kontaktů s univerzitami v Evropě i ve Spojených státech. Řada získaných kontaktů a projektů umožňuje našim studentům i pedagogům studovat či pracovat na zahraničních univerzitách a přinášet tak nové poznatky a zkušenosti do našeho akademického prostředí.

  • Fakulta strojní ZČU v Plzni
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
  • tel.: +420 377 638 001
  • e-mail: fst@fst.zcu.cz
  • www.fst.zcu.cz

Diskuze