Provozně ekonomická fakulta MENDELU

Popis

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí ekonomické a informatické vzdělání na všech třech stupních vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: pef.mendelu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pef.mendelu/
Twitter: https://twitter.com/PEFMENDELU
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 850
Počet přihlášených: 3139
Počet zapsaných: 1161
Počet studentů: 3697
Počet absolventů od roku založení: 17437

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Program Ekonomika a management

Business Economics and Management Prezenční studium Bc., Ing.
Management cestovního ruchu Prezenční studium Bc.
Management obchodní činnosti Prezenční studium Bc.
Manažersko-ekonomický Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.
Řízení a ekonomika obchodu Prezenční studium Ing.
Sociálně-ekonomický Prezenční studium Bc.

Program Hospodářská politika a správa

Finance Prezenční/Kombinované studium Bc.
Finance a investiční management Prezenční studium Ing.
Účetnictví a daně Prezenční studium Ing.
Veřejná správa Prezenční/Kombinované studium Bc., Ing.

Program Inženýrská informatika

Automatizace řízení a informatika Prezenční studium Bc., Ing.

Program Systémové inženýrství a informatika

Ekonomická informatika Prezenční studium Bc., Ing.

Dny otevřených dveří

Pokud  jste zvědaví, jak to u nás vypadá, přijďte na den otevřených dveří. Čeká vás prohlídka nejen studijních a odpočinkových prostor, ale také zajímavých laboratoří (laboratoř virtuální reality, laboratoř počítačových sítí, robotická laboratoř nebo marketingová laboratoř eyetrackingu).

Dny otevřených dveří pro aktuální akademický rok jsou již minulostí. Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány zde: https://www.pef.mendelu.cz/dod

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky jsou realizovány prostřednictvím Scio. Termíny podávání elektronických přihlášek jsou pro bakalářské studium nejpozději do konce března 2019 a pro navazující magisterské studium do konce dubna 2019.

Pro uchazeče o navazující magisterské studium se přijímací zkoušky konají od 3. do 7. června 2019.
Konkrétní den a čas přijímací zkoušky bude každému uchazeči stanoven individuálně v dostatečném časovém předstihu.

Podrobné informace o škole

Ročně se na PEF hlásí více než 3000 uchazečů do bakalářského, magisterského i doktorského studia. Fakulta se v každoročním žebříčku Hospodářských novin umisťuje jako nejlepší ekonomická fakulta na Moravě. Díky svému založení v roce 1959 je také nejstarší moravskou ekonomickou fakultou. Výuka je koncipována tak, aby byla dobře využitelná v praxi, což zvyšuje kvalitu absolventů a jejich uplatnění.

Absolventi nachází uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Studenti mají možnost absolvovat část svého studia na zahraničních prestižních univerzitách na celém světě. Kromě celé Evropy například také v USA, Africe či Asii. Výuka probíhá v novém moderním pavilonu Q, který je plně klimatizován, posluchárny jsou vybaveny moderní multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím.

  • Provozně ekonomická fakulta MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Zemědělská 1, 61300 Brno
  • tel.: 545 132 701
  • e-mail: pr@pef.mendelu.cz
  • pef.mendelu.cz

Diskuze