Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové

Popis

​Na PřF, nejmladší fakultě UHK, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, finanční matematici a informatici. Vyučující kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF a FF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

 

 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.uhk.cz/prf
Facebook: https://www.facebook.com/prf.uhk.cz/
Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 365
Počet přihlášených: 612
Počet zapsaných: 251
Počet studentů: 647
Počet absolventů od roku založení: 658

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Aplikovaná matematika

Finanční a pojistná matematika Prezenční studium Bc.

Biologie

Aplikovaná biologie a ekologie Prezenční studium Ph.D.
Biologie a ekologie Prezenční studium Bc.
Biologie a ekologie Prezenční studium Mgr.
Biologie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství biologie pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Fyzika

Didaktika fyziky Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Fyzika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika Prezenční/Kombinované studium Bc.
Fyzikální měření a modelování Prezenční/Kombinované studium Mgr.
Učitelství fyziky pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Chemie

Didaktika chemie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Bc.
Chemie - specializace Bioorganická chemie Prezenční studium Mgr.
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Bc.
Chemie - specializace Toxikologie a analýza škodlivin Prezenční studium Mgr.
Chemie se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství chemie pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Informatika

Informatika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.

Matematika

Matematika se zaměřením na vzdělávání Prezenční studium Bc.
Učitelství matematiky pro střední školy Prezenční studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Všechny zájemce o studium zveme na Den otevřených dvěří, který se koná 10. a 11. 1. 2020 v budově PžF UHK v kampusu Na Soutoku!

 

 

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu přijímá děkanát Přírodovědecké fakulty UHK v Hradci Králové do 16. 4. 2019 (s výjimkou kombinací oborů se zaměřením na vzdělávání – hudební kultura a výtvarná tvorba, které se přijímají do 28. 2. 2019). Přihlášky se podávají pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického formuláře.


Termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny na webu školy. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván zvacím dopisem s podrobnými instrukcemi.

O přijetí ke studiu budou uchazeči informováni pouze elektronicky a výsledky naleznou na webu e-přihlášky.

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Chemie a Biologie se konají zpravidla formou písemného testu. V případě ostatních studijních programů se písemné přijímací zkoušky nekonají. Při splnění podmínek definovaných katedrami mohou být uchazeči přijati i bez přijímají zkoušky.

Podrobné informace o škole

Pro Pedagogickou fakultu zajišťuje výuku biologie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky a oborových didaktik těchto předmětů u studentů učitelských studijních oborů, a to nejen v bakalářském a navazujících magisterském, ale také v doktorském studiu.

  • Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové
  • Univerzita Hradec Králové
  • Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové
  • tel.: +420 49333 2721
  • e-mail: prf.studijni@uhk.cz
  • www.uhk.cz/prf

Diskuze