Právnická fakulta MU

Popis

Právnická fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1919. Hlavním studijním programem je magisterský prezenční program Právo a právní věda. Fakulta dále nabízí široké spektrum dalších programů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Studijní portfolio fakulty doplňuje rozsáhlá nabídka doktorských programů vyučovaných v českém, anglickém a polském jazyce. Mimo hlavní programy nabízí studium mezinárodně uznávaných programů LL.M. a MPA.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.law.muni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/PrfMUni/
Twitter: https://twitter.com/PrF_MU
Zaměření školy: Právo
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 1273
Počet přihlášených: 3172
Počet zapsaných: 904
Počet studentů: 2646
Počet absolventů od roku založení: 30218

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studium

Mezinárodněprávní obchodní studia Kombinované studium Bc.
Obchodněprávní studia Kombinované studium Bc.
Teorie a praxe trestního a správního procesu Kombinované studium Bc.
Veřejná správa Kombinované studium Bc.
Vyšší justiční úředník Kombinované studium Bc.

Doktorské studium

Comparative Constitutional Law Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Comparative Corporate, Foundation and Trust Law Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Dějiny práva a římské právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Financial law and financial sciences Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Finanční právo a finanční vědy Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Intellectual Property Law Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Legal Theory and Public Affairs Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní a evropské právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Mezinárodní právo soukromé Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Občanské právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Obchodní právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Pracovní právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Právo informačních a komunikačních technologií Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Správní právo a právo životního prostředí Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Teorie práva Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Trestní právo Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Ústavní právo a státověda Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Magisterské studium

Právo a právní věda Prezenční studium Mgr.

Navazující magisterské studium

Veřejná správa Kombinované studium Mgr.

Dny otevřených dveří

13. září 2019 (Open day)

Přijímací řízení

Právnická fakulta Masarykovy univerzity realizuje pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení v následujících studijních programech:

1. magisterský prezenční studijní program Právo a právní věda;
2. navazující magisterský kombinovaný studijní program Veřejná správa;
3. bakalářské kombinované studijní programy;
4. doktorské studijní programy.

Termín podání přihlášky

   do 28. 2. 2019

Podrobné informace o škole

Právnická fakulta MU je progresivní, dynamickou a moderní institucí, připravující studenty pro širokou škálu právnických profesí. Její absolventi se uplatňují jak v oblasti soudnictví, státního zastupitelství a advokacie, tak ve veřejné správě a v soukromém sektoru. O právnickou fakultu je mezi absolventy středních škol v rámci České republiky velký zájem a přijímáni jsou jen ti nejlepší. Fakulta nabízí množství kontaktní výuky v malých skupinách (seminární skupiny o 20 studentech), možnost participace v některém z mezinárodních moot-courtů (řady z nich se fakultní týmy účastní již pravidelně a s výbornými výsledky), studium čtyř-semestrálního kurzu Introduction to English and European Union Law (organizovaného British Law Centre ve spolupráci s vyučujícími z University of Cambridge) či dalších krátkodobých intenzivních kurzů vedených zahraničními lektory. Fakulta podporuje své studenty při účasti na letních školách, odborných seminářích i vědeckých konferencích. Studenti mají k dispozici moderní knihovnu a přístup do prestižních zahraničních databází.

Diskuze