CEVRO institut, z.ú.

Popis

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola se zaměřením na studium práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů či bezpečnostní problematiky. Škola sídlí v krásném prostředí zrekonstruované Měšťanské besedy v centru Prahy. Studovat zde můžete BC. i MGR. programy s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru a prestižní postgraduální programy MPA, MBA a LL.M. Jako jediní v ČR nabízíme MGR. program oxfordského typu PPE. Jsme a chceme být školou mezinárodní a neustále se rozvíjet.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.cevroinstitut.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/CEVROInstitut.cz/
Zaměření školy: Ekonomie, Právo
Typ školy: Soukromá

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Hospodářská politika

Hospodářská politika Prezenční/Kombinované studium Bc.

Obchodněprávní vztahy

Obchodněprávní vztahy Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Philosophy, Politics, Economics

Philosophy, Politics, Economics Prezenční studium MA

Politologie

Politologie Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a mezinárodní vztahy Prezenční/Kombinované studium Bc.

Právo v obchodních vztazích

Právo v obchodních vztazích Prezenční/Kombinované studium Bc.

Praxe veřejné správy

Praxe veřejné správy Prezenční/Kombinované studium Bc.

Veřejná správa

Veřejná správa Prezenční/Kombinované studium Mgr.

Dny otevřených dveří

Každou první středu v měsící od 16:00 hod. v Praze a každý první čtvrtek v měsíci od 15:00 hod. v Českém Krumlově.

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímací řízení do bakalářského stupně studia probíhá buďto formou písemného testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) u společnosti Scio, nebo formou ústního motivačního pohovoru.

Ústní motivační pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut. Účelem pohovoru není prověřování empirických znalostí uchazeče, ale zjištění jeho zájmu a rámcového rozhledu v daném oboru.

Magisterské studium

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia probíhá formou ústního pohovoru během něhož se hodnotí zejména studijní schopnosti a znalosti uchazeče získané v průběhu předchozího studia v bakalářském stupni a odborné zaměření bakalářské práce obhájené uchazečem. Uchazeč do magisterského stupně studia by měl mít tedy s sebou k pohovoru svoji obhájenou bakalářskou práci. Pohovor probíhá před tříčlennou přijímací komisí složenou z předsedy a dvou členů, kteří jsou interními pedagogy na vysoké škole CEVRO Institut.

Podrobné informace o škole

Největší předností školy je vynikající pedagogický sbor, který v sobě snoubí renomé a pedagogické zkušenosti předních českých akademiků a praktický pohled pedagogů z řad advokátů, soudců či úspěšných manažerů. Dalšími důležitými body jsou zaměření na kvalitu, příjemné až rodinné prostředí malé školy či obrovské množství různých odborných i společenských aktivit. Více na www.cevroinstitut.cz.

Diskuze