Fakulta sociálních studií MU

Popis

Fakulta sociálních studií je moderní, dynamickou školou nabízející celkem 13 bakalářských studijních oborů, 12 oborů v magisterském stupni a 9 oborů doktorského studia. Nabízí i studium v anglických magisterských a doktorských programech a v programech celoživotního vzdělávání. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Sociální vědy a filozofie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 2000
Počet přihlášených: 8080
Počet zapsaných: 1212
Počet studentů: 3641
Počet absolventů od roku založení: 9329

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Jediné kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP) a základů společenských věd (ZSV). V případě SP jsou testy, které fakulta uznává, test Obecných studijních předpokladů (Scio-OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (Scio-ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio. Váha pro stanovení přepočteného percentilu je 40% pro SP a 60% pro ZSV.
Fakulta upozorňuje, že důležitým předpokladem pro zvládnutí studia je schopnost studovat z odborných anglických textů.

Ke studiu se přihlašujete elektronickou přihláškou 

Magisterské studium

Nutnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování minimálně bakalářského studia a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Na FSS se do magisterského navazujícího stupně přijímá dvakrát ročně.

 

Podrobné informace o škole

Samozřejmostí studia na fakultě jsou zahraniční studijní výjezdy a nabídka předmětů zahraničních lektorů. Fakulta sociálních studií je součástí vědecké komunity. Jen v roce 2012 na fakultě běží 80 vědeckých projektů a několik projektů OP VK. Fakulta má již téměř 10 000 absolventů, kteří nacházejí uplatnění v řadě profesí od státní správy a výzkumných a analytických pracovišť až po novinářskou profesi či půdu mezinárodních organizací. Bližší informace o FSS najdete na www.fss.muni.cz a na http://www.facebook.com/FSS.MUNI.CZ.

  • Fakulta sociálních studií MU
  • Masarykova univerzita
  • Joštova 10, 602 00 Brno
  • tel.: 549 497 276
  • e-mail: studijni@fss.muni.cz

Diskuze