Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Video

Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti.

Dny otevřených dveří 24.3.2017

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.fld.czu.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/fld.czu.cz
Zaměření školy: Veterinářství, zemědělství a lesnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 845
Počet přihlášených: 1398
Počet zapsaných: 963
Počet studentů: 1822

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Bakalářské studijní obory

Dřevařství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Forestry (vyučován v AJ) Prezenční studium Bc.
Game management (vyučován v AJ) Prezenční studium Bc.
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Konzervace přírodnin a taxidermie Prezenční studium Bc.
Lesnictví Prezenční/Kombinované studium Bc.
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Prezenční studium Bc.
Provoz a řízení myslivosti Prezenční/Kombinované studium Bc.

Navazující magisterské studijní obory

Dřevařské inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Forest Engineering Prezenční studium Ing.
Forestry, Water and Landscape management Prezenční studium Ing.
Lesní inženýrství Prezenční/Kombinované studium Ing.
Tropical Forestry and Agroforestry Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

24. 3. 2017


 

Přijímací řízení

Na vybrané obory vyučované v češtině budou přijímáni uchazeči také bez přijímacích zkoušek.

Více info o přijímacím řízení na bakalářské obory zde: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-obory

Více info o přijímacím řízení na navazující magisterské obory zde: https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9046-navazujici-magisterske-obory

Přihlášky jsou přijímány pouze v elektronické podobě na adrese: https://is.czu.cz/prihlaska/

Podrobné informace o škole

Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji tak, aby jejich využívání přinášelo co největší prospěch společnosti (nám všem). Absolventi našich oborů zaměřených na lesnictví, dřevařství, myslivost, správu podniků, ekonomiku a další odvětví mají zajistit sladění ekologických zásad hospodaření s krajinou, zkvalitňování životního prostředí a současně i zabezpečení požadavků společnosti na všechny produkty lesa.
O tom, že se u nás cítí naši studenti dobře, svědčí jejich hlasování, ve kterém jsme opakovaně v letech 2012/13 a 2013/14 v otevřené soutěži všech fakult veřejných vysokých škol v ČR získali nejvíc hlasů a tím jsme se stali studenty nejlépe hodnocenou fakultou v ČR!

Diskuze