Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Video

Fakulta životního prostředí je relativně nedávno vzniklou, mladou a perspektivní fakultou umístěnou v krásném campusu ČZU. Fakulta životního prostředí nabízí zajímavé studium řady oborů v oblastech ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Přírodní vědy
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Ekologie

Ekologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Inženýrská ekologie

Aplikovaná ekologie Prezenční/Kombinované studium Bc.

Inženýrská ekologie

Aplikovaná ekologie Prezenční studium Ing.
Nature conservation - výuka v AJ Prezenční studium Ing.
Ochrana přírody Prezenční/Kombinované studium Ing.

Inženýrská ekologie

Aplikovaná a krajinná ekologie Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Krajinářství

Krajinářství Prezenční/Kombinované studium Bc.
Územní plánování Prezenční studium Bc.
Územní technická a správní služba Prezenční/Kombinované studium Bc.
Vodní hospodářství Prezenční studium Bc.

Krajinné inženýrství

Environmental Modelling - výuka v AJ Prezenční studium Ing.
Environmentální modelování Prezenční studium Ing.
Krajinné a pozemkové úpravy Prezenční studium Ing.
Krajinné inženýrství Prezenční studium Ing.
Land and Water Management - výuka v AJ Prezenční studium Ing.
Landscape Planning Prezenční studium Ing.
Regionální environmentální správa Prezenční/Kombinované studium Ing.
Voda v krajině Prezenční studium Ing.

Krajinné inženýrství

Environmentální modelování Prezenční/Kombinované studium Ph.D.
Úpravy vodního režimu krajiny Prezenční/Kombinované studium Ph.D.

Přijímací řízení

Podmínky příjímacího řízení se liší dle studijních oborů. Více informací naleznete na našich webových stránkách  http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3270&i=3545#BUP

Podrobné informace o škole

V současnosti je možné volit z 5 oborů bakalářských, celkem 11 oborů magisterských z toho 4 oborů vyučovaných v anglickém jazyce a 4 oborů doktorských. Studium na fakultě životního prostředí není jen výukou v teple přednáškových sálu, ale je doplněno četnými exkurzemi, praxemi a terénními cvičeními. V rámci nich mají studenti možnost ověřit si získané poznatky v reálných situacích, ale i lépe se poznat se svými vyučujícími v méně formálním prostředí. Fakulta spolupracuje se zahraničními univerzitami v Evropě i mimo ni a podporuje studium v zahraničí, které je organizováno zpravidla na 3-12 měsíců.

  • Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kamýcká 129, 16521 Praha

Diskuze