Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU

Video

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity. Podnětem pro její vznik byl narůstající význam regionální dimenze společenského a ekonomického života, který se promítá i do oblasti hospodářské politiky, a to v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech. 

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

International Territorial Studies

International Development Studies Prezenční studium Bc.

International Territorial Studies

International Development Studies Prezenční studium Ing.

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní rozvojová studia Prezenční studium Bc.

Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní rozvojová studia Prezenční studium Ing.

Regional Development

Socioeconomic and Environmental Development of Regions Prezenční studium Bc.

Regional Development

Socioeconomic and Environmental Development of Regions Prezenční studium Ing.

Regionální rozvoj

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Prezenční studium Bc.

Regionální rozvoj

Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu Prezenční studium Ing.

Dny otevřených dveří

14. ledna

Podrobné informace o škole

S ním souvisí potřeba přípravy nového typu vysokoškolsky vzdělaných odborníkůvybavených komplexem znalostí a schopností participovat na řešení problémů vyváženého hospodářského a sociálního rozvoje regionů pro upevňování ekonomické pozice i sociální soudržnosti zemí nejen v rámci EU a postavení evropského kontinentu na světové scéně, ale naplnit i společenskou potřebu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí.

  • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
  • Mendelova univerzita v Brně
  • třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
  • tel.: +420 545 136 121
  • e-mail: studijni.frrms@mendelu.cz

Diskuze