Fakulta stavební ČVUT v Praze

Popis

Fakulta stavební ČVUT v Praze poskytuje kvalitní vzdělání v oblasti stavebního inženýrství, architektury a geodézie zajištěné špičkovými odborníky.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://web.fsv.cvut.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/fsv.cvut.cz/
Zaměření školy: Architektura a stavebnictví
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Architektura a stavitelství

Civil Engineering

Geodézie a kartografie

Stavební inženýrství

Stavitelství

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří pořádáme 2x ročně - vždy v listopadu a lednu.

 

Přijímací řízení

Do studijních programů Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Stavitelství se skládá přijímací zkouška z matematiky formou písemného testu. Uchazeči o studium specializace Building Structures konají přijímací zkoušku v anglickém jazyce.

Do studijního programu Architektura a stavitelství se skládá přijímací zkouška ze dvou částí. Písemný test z matematiky a ústní pohovor z architektury. Uchazeč při ústní části předloží motivační práci, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu. Dále 3 vlastní grafické práce.

Fakulta stavební nabízí bohatou přípravu na přijímací zkoušku.

 

Podrobné informace o škole

Kreativní výuka s důrazem na BIM, virtuální realitu, energeticky efektivní
navrhování a výstavbu, stejně tak jako ohled na životní prostředí jsou na Fakultě stavební ČVUT samozřejmostí. Teorie a praxe se na fakultě stavební tradičně a
přirozeně prolínají.

  • Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Thákurova 7/2077, 166 29 Praha
  • tel.: +420 224 358 756
  • https://web.fsv.cvut.cz/

Diskuze