Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Popis

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze je prestižní vzdělávací a vědecká instituce. O fakultu je velký zájem ze strany uchazečů o studium. Fakulta každoročně obdrží více než 10 000 přihlášek. Nabízí studentům široké spektrum vyučovaných volitelných předmětů, možnost zahraničních stáží u mnoha partnerských škol i moderní zázemí odpovídající kvalitě renomovaných evropských univerzit. Dlouhodobým cílem fakulty je poskytnout studentům vrcholné komplexní univerzitní vzdělání, které rozvíjí potenciál každého jedince v oblasti ekonomické, vědecké, tvůrčí, pedagogické, kulturní a sociální. To vše v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Rozvoj osobnosti je skutečnou výhodou, která vede k úspěchu ve vysoce konkurenčním prostředí pracovního trhu a v životě. To dokazuje i množství úspěšných absolventů fakulty. Akademičtí pracovníci se svou pedagogickou i vědeckovýzkumnou činností podílejí na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, která přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti i kvality života na celém světě. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze se vždy snaží posouvat kupředu a zvyšovat svou kvalitu, i díky tomu je jednou z nejoblíbenějších fakult zabývajících se oblastí ekonomiky, managementu, veřejné správy či informatiky v České republice.

Co zde můžete studovat?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.pef.czu.cz
Facebook: www.facebook.com
Zaměření školy: Ekonomie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet studentů: 10000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Economics Policy and Administration

Business Administration Prezenční studium Bc.

Ekonomics and Management

Economics and Management Prezenční studium Bc.
Economics and Management Prezenční studium Ing.
European Agrarian Diplomacy Prezenční studium Ing.

Ekonomika a management

Evropská agrární diplomacie Prezenční studium Ing.
Provoz a ekonomika Prezenční studium Bc.
Provoz a ekonomika Prezenční studium Ing.

Hospodářská politika a správa

Hospodářská a kulturní studia Prezenční studium Bc.
Hospodářská a kulturní studia Prezenční studium Ing.
Podnikání a administrativa Prezenční studium Bc
Podnikání a administrativa Prezenční studium Ing.
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Bc.
Veřejná správa a regionální rozvoj Prezenční studium Ing.

System Engineering and Informatics

Informatics Prezenční studium Bc.
Informatics Prezenční studium Ing.

Systémové inženýrství a informatika

Informatika Prezenční studium Bc.
Informatika Prezenční studium Ing.
Projektové řízení Prezenční studium Ing.
Systémové inženýrství Prezenční studium Bc.
Systémové inženýrství Prezenční studium Ing.

Přijímací řízení

Dny otevřených dveří : 22. - 23. 1. 2016

Provozně ekonomická fakulta preferuje elektronickou komunikaci s uchazeči o studium a požaduje elektronicky vyplněný formulář přihlášky do všech druhů a forem studia. Uchazeč jej má k dispozici na internetové adrese

https://is.czu.cz/prihlaska

Podávání přihlášek na akademický rok 2015/2016 bude možné v období od 15. 12. 2015 - 31. 3. 2016. Více informací o přijímacím řízení naleznete na stránkách:

bakalářské studium

prijimacky.pef.czu.czu (informace o přijímací zkoušce pro bakalářské obory)

magisterské studium

navazujici.pef.czu.czu (informace o přijímací zkoušce pro navazující magisterské obory)

Přijímací řízení se řídí § 48-50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, Pokyny děkana PEF ČZU v Praze a opatřeními děkana, která budou vydána v jeho průběhu.

Podrobné informace o škole

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze poskytuje ucelené univerzitní vzdělání. 

Fakulta nabízí studentům široké spektrum vzdělávání, pokrývající celou oblast řízení, ekonomiky, informačních komunikačních technologií, regionálního či rurálního rozvoje. Vybrané obory je možné studovat v anglickém jazyce. Studenti mají možnost absolvovat bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia.Student se může také zapojit do studia formou Kurzů celoživotního vzdělávání v konzultačních střediscích (v Hradci Králové, Chebu, Jičíně, Klatovech, Litoměřicích, Mostě, Sezimově Ústí - Táboře a Šumperku) nebo do programu Univerzita třetího věku.

PEF ČZU v Praze je součástí moderního kampusu, který je situován v klidné části Prahy 6 - Suchdol s velmi dobrou dopravní dostupností.

Zahraniční spolupráce

Fakulta podporuje mezinárodní mobilitu studentů a pedagogických pracovníků. Spolupracuje s řadou podobně zaměřených vysokoškolských pracovišť (v Evropě, severní Americe, Latinské Americe, Asii). S většinou z nich má fakulta dlouholeté vazby.

Studenti PEF mohou část studií strávit na některé ze zahraničních partnerských univerzit v rámci programu Sokrates / Erasmus+ nebo se zapojit do středoevropského výměnného univerzitního programu zaměřeného na regionální spolupráci CEEPUS.

Profesní a kariérní poradenství PEF ČZU

Centrum kariérového a profesního poradenství na PEF  nabízí svým studentům a absolventům spolupráci mezi komerčními subjekty, organizacemi, jednotlivci a fakultou formou konzultací, odborných přednášek, pořádáním Veletrhu pracovních příležitostí. Centrum dále zprostředkovává pracovní nabídky na portálu JOBS PEF, možnosti absolvování praxe a vypracování bakalářských a diplomových prací ve firmách.

 

  • Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • Kamýcká 129, 165 21 Praha
  • tel.: + 420 224 381 111
  • www.pef.czu.cz

Diskuze