Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci

Jsem nejmenší a nejmladší. Do všeho ale dávám poctivou dávku umu, trpělivosti a srdce. Mým domovem je malebné město Jindřichův Hradec uprostřed překrásné krajiny jižních Čech. Díky tomu všemu jsem se pro každého, kdo se se mnou setkal, stala domovem.Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze předává studentům v rámci studijního programu ekonomika a management bohaté znalosti oboru management. Všechny tři stupně studia lze na fakultě studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě.

Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích

Vytváříme a zajišťujeme nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách zejména se zaměřením na ekonomiku a řízení podniků a socioekonomické faktory rozvoje regionů. Základem našeho úspěchu je špičkové zajišťování procesů vědecko-výzkumné činnosti a výuky s důrazem na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.