1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

1. lékařská fakulta UK je součástí Univerzity Karlovy od roku 1348. Patří tak mezi nejstarší lékařské fakulty.

 Nejstarší, a přece mladá! 


4500 studentů v lékařských i nelékařských oborech
800 studentů z 50 zemí v anglických programech
1700 vědecko-pedagogických pracovníků
350 volitelných předmětů v češtině i angličtině
900 postgraduálních studentů
220 výjezdů studentů na zahraniční stáže ročně

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Hlavním cílem fakulty je kvalitní medicína a zvyšování lékařského poznání – výchovou vzdělaných lékařů a prací na poli vědy. Počtem pregraduálních studentů patříme ke komornějším fakultám, a to přestože sídlíme v jedné z největších evropských nemocnic. 

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

3. lékařská fakulta je zapsána na seznamu lékařských fakult Světové zdravotnické organizace. Její výuka byla akreditována i pro studium amerických posluchačů Ministerstvem školství USA. V rámci evropských iniciativ se fakulta podílí na jednotném evropském programu praktických dovedností pro absolventy lékařských fakult Euroskills. 

Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem v Kolíně je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy a zároveň první vysokou školou v kolínském regionu. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. 

Agronomická fakulta MENDELU

Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době fakulta nabízí mnoho tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

Akademie STING, o.p.s.

AKADEMIE STING je první soukromou vysokou školou v Brně (od roku 2001). Nabízí bakalářské i magisterské obory v prezenční i kombinované formě, úzké propojení s praxí, nízké školné, prospěchová stipendia, flexibilní studium, ERASMUS, studijní materiály v ceně. Působí zde profesionální tým vyučujících s mnohaletými zkušenostmi z akademického i firemního prostředí. Škola získala ocenění Nejlepší malá a střední firma města Brna a prestižní ocenění Nejlepší soukromá vysoká škola v ČR.

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Vznikla císařským dekretem 10. září roku 1799 původně jako kreslířská akademie a rok na to zahájila svoji činnost. V roce 1990 na AVU proběhla zásadní reforma, která školu otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění, a která potvrdila postavení AVU jako excelentní instituce pro výuku oborů volného umění, architektury a restaurátorství.

AKCENT College s.r.o.

Založení soukromé vysoké školy AKCENT College bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení jazykové školy AKCENT IH Prague v oblasti metodického vzdělávání učitelů jazyků. Při pořádání metodických kurzů pro učitele angličtiny, a také mezinárodně uznávaných metodických zkoušek pro učitele angličtiny (TKT, CELTA, DELTA apod.), nasbírala jazyková škola mnoho zkušeností a poznatků, které se následně promítly do programu a cílů soukromé vysoké školy.

AMBIS vysoká škola

Připravujeme naše studenty na to, aby uspěliv práci i v životě.