Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava

Ekonomická fakulta má za sebou nejen přes 40 let historie, ale hlavně desetitisíce úspěšných absolventů působících u nás i ve světě. Na našich 14 katedrách připravujeme každoročně profesionály, kteří nachází uplatnění nejen jako ekonomové, úspěšní manažeři, finanční a daňoví specialisté, odborníci v marketingu, úředníci, IT specialisté, ale také např. úspěšní podnikatelé.

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

V roce 2014 jsme otevřeli fungl novou budovu se spoustou laboratoří a počítačových učeben, které se high-tech pouze netváří, ale které takové opravdu jsou. Stejně jako firmy, do nichž mohou naši studenti zamířit na zkušenou, nasát know-how přímo z praxe a pak se tam s titulem pohodlně vrátit. Kromě řídících a informačních systémů u nás můžeš studovat třeba biomedicínské či mobilní technologie, počítačové systémy pro průmysl 4.0 nebo výpočetní matematiku.

Fakulta materiálově-technologická VŠB-TU Ostrava

- Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství má za sebou více jak 165 let existence

- Je moderní materiálově-technologickou fakultou, integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, ekonomických a ekologických oborech.

- Svým odborným profilem prezentuje materiálově-technologickou instituci, která zachovává jedinečnost svého působení v oblasti metalurgie, pěstuje odbornost materiálového i procesního inženýrství a orientuje se na moderní metody řízení procesů.

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity byla založena 1. 4. 2008 a od svého vzniku nabízí všechny tři typy vysokoškolského vzdělání – bakalářské, navazující magisterské a doktorské.

Studenti mohou studovat v rámci studijních oborů/programů zameřených na Sociální práci a Zdravotně-sociální péči.

V současné době tvoří fakultu dvě katedry - Katedra sociální práce a Katedra sociálních věd.

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava

Fakulta vzdělává studenty v oborech, které jsou plně kompatibilní s obory vyučovanými na ostatních stavebních fakultách v České republice i zahraničí. Obory respektují regionální zvláštnosti a potřeby průmyslového Moravskoslezského regionu, jakými jsou např. potřeba revitalizace území postižených důlní činností, stavební a geotechnická činnost v hornictví, konverze budov industriálních sídel, aj.

Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava

Fakulta strojní VŠB-TUO připravuje odborníky pro praxi již 65 let. Nabízí široké spektrum oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a úspěšně konkuruje fakultám stejného zaměření nejen v České republice. Výuka na fakultě je podpořena širokou spoluprací s praxí. Ta fakultu již potřetí ocenila třetím místem v anketě „Škola doporučená zaměstnavateli“ a má trvalý zájem o její absolventy.

Fakulta umění OU

Fakulta umění vznikla v roce 2007 po předcházející šestileté činnosti Institutu pro umělecká studia. Jako jediná fakulta v ČR nabízí možnost studia v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Výtvarná umění a také v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studijním programu Hudební umění.  Fakulta umění uplatňuje kreditní systém studia.

Fakulta veřejných politik SLU v Opavě

Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský studijní program. Aktuálně na fakultě studuje více než tisíc studentů. Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice a sociální práci až po sféru veřejné správy. Nové sídlo fakulty na Bezručově náměstí 14 nabízí moderní výukové prostory, odborná pracoviště a zázemí pro studenty.

Filozofická fakulta OU

Filozofická fakulta Ostravské univerzity oslavila v roce 2016 25 let své existence. Její součástí je 12 kateder, největší zastoupení mají obory filologické, v bakalářském stupni lze studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, polštinu, ruštinu, latinský jazyk, český jazyk, dále historii, dějiny umění, psychologii, literární vědu, sociologii a filozofii. Naše fakulta spolupracuje s více jak 80 univerzitami na celém světě. Zveme vynikající odborníky na pravidelné přednášky a besedy.