1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

1. lékařská fakulta UK je součástí Univerzity Karlovy od roku 1348. Patří tak mezi nejstarší lékařské fakulty.

 Nejstarší, a přece mladá! 


4500 studentů v lékařských i nelékařských oborech
800 studentů z 50 zemí v anglických programech
1700 vědecko-pedagogických pracovníků
350 volitelných předmětů v češtině i angličtině
900 postgraduálních studentů
220 výjezdů studentů na zahraniční stáže ročně

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Hlavním cílem fakulty je kvalitní medicína a zvyšování lékařského poznání – výchovou vzdělaných lékařů a prací na poli vědy. Počtem pregraduálních studentů patříme ke komornějším fakultám, a to přestože sídlíme v jedné z největších evropských nemocnic. 

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)

3. lékařská fakulta je zapsána na seznamu lékařských fakult Světové zdravotnické organizace. Její výuka byla akreditována i pro studium amerických posluchačů Ministerstvem školství USA. V rámci evropských iniciativ se fakulta podílí na jednotném evropském programu praktických dovedností pro absolventy lékařských fakult Euroskills. 

Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. se sídlem v Kolíně je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy a zároveň první vysokou školou v kolínském regionu. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. 

Agronomická fakulta MENDELU

Fakulta připravuje vysoce kvalifikované odborníky v celé škále studijních oborů zabývající se problematikou krajiny, produkčními systémy a technologií v zemědělství, technologií zpracování zemědělských produktů, hospodaření s odpady i oblastí mechanizace. V současné době fakulta nabízí mnoho tradičních i nových studijních programů a oborů bakalářského a magisterského studia, které jsou postupně inovovány podle potřeb trhu práce. Úspěšní studenti mohou pokračovat i v doktorském studiu.

Akademie STING, o.p.s.

AKADEMIE STING je první soukromou vysokou školou v Brně (od roku 2001). Nabízí bakalářské i magisterské obory v prezenční i kombinované formě, úzké propojení s praxí, nízké školné, prospěchová stipendia, flexibilní studium, ERASMUS, studijní materiály v ceně. Působí zde profesionální tým vyučujících s mnohaletými zkušenostmi z akademického i firemního prostředí. Škola získala ocenění Nejlepší malá a střední firma města Brna a prestižní ocenění Nejlepší soukromá vysoká škola v ČR.

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze je nejstarší uměleckou školou v českých zemích. Vznikla císařským dekretem 10. září roku 1799 původně jako kreslířská akademie a rok na to zahájila svoji činnost. V roce 1990 na AVU proběhla zásadní reforma, která školu otevřela plné škále výtvarných přístupů charakteristických pro současné umění, a která potvrdila postavení AVU jako excelentní instituce pro výuku oborů volného umění, architektury a restaurátorství.

AKCENT College s.r.o.

Založení soukromé vysoké školy AKCENT College bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení jazykové školy AKCENT IH Prague v oblasti metodického vzdělávání učitelů jazyků. Při pořádání metodických kurzů pro učitele angličtiny, a také mezinárodně uznávaných metodických zkoušek pro učitele angličtiny (TKT, CELTA, DELTA apod.), nasbírala jazyková škola mnoho zkušeností a poznatků, které se následně promítly do programu a cílů soukromé vysoké školy.

AMBIS vysoká škola

Připravujeme naše studenty na to, aby uspěliv práci i v životě.

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Anglo-American University (AAU) is the oldest private university in the Czech Republic. It was founded in 1990, shortly after the collapse of communism, as the Anglo-American College (AAC) by Jansen Raichl and Dr. Vlasta Raichlová. Their vision was to create an educational institution that would combine the best of American and British academic principles with Central European traditions. 

ART & DESIGN INSTITUT

ART & DESIGN INSTITUT se představuje jako 1. soukromá vysoká škola uměleckého výtvarného zaměření s propojením klasických výtvarných směrů v úzkém sepětí celkového uměleckého kontexu – a praxe. Přichází se zcela novým konceptem, bořícím dosavadní standardní, klasickou, historicky danou a většinou neměnnou strukturu výuky specializovaného umělce v rámci jednoho oboru.

B.I.B.S., a.s.

BIBS (Brno International Business School) je jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Díky sedmnácti letům zkušeností a tradice můžeme našim studentům zaručit kvalitní vzdělání úzce propojené s praxí. Právě důraz na praktickou využitelnost všeho, co se u nás naučíte, je alfou a omegou vzdělávání na BIBS. Nabízíme bakalářský program akreditovaný MŠMT a prestižní britské programy MSc a MBA s akreditací Staffordshire University. Více informací na www.bibs.cz.

Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Bankovní institut vysoká škola vznikl v roce 1999 jako první česká soukromá vysoká škola. V roce 2001 do školy vstoupil majetkově holding COGNOS AG, a škola se tak stala první v ČR se zahraničním strategickým partnerem.

Ve studijních oborech klade důraz na bankovnictví, management, ekonomii, informační technologie, marketing, personální řízení a další. 

COGNOS AG je jednou z největších soukromých vzdělávacích skupin v Německu, jehož hlavními společníky jsou Ludwig Fresenius a Dr. Arend Oetker. 

CEVRO institut, z.ú.

CEVRO Institut je soukromá vysoká škola se zaměřením na studium práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů či bezpečnostní problematiky. Škola sídlí v krásném prostředí zrekonstruované Měšťanské besedy v centru Prahy. Studovat zde můžete BC. i MGR. programy s praktickým uplatněním ve veřejném i soukromém sektoru a prestižní postgraduální programy MPA, MBA a LL.M. Jako jediní v ČR nabízíme MGR. program oxfordského typu PPE. Jsme a chceme být školou mezinárodní a neustále se rozvíjet.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí studium v různých programech a oborech, v bakalářském i magisterském stupni. Studium je možné ve třech oblastech: teologie, sociální práce a pedagogika.  Dále nabízí absolventům magisterských oborů doktorské studium a kurzy celoživotního vzdělávání.

Divadelní fakulta AMU v Praze

Divadelní fakulta AMU v Praze je moderní umělecká vysoká škola univerzitního typu zaměřená na výchovu humanitně vzdělaných uměleckých osobnosti schopných ve své praxi spojovat znalost divadelních postupů a stylů s odvahou k tvůrčímu experimentu. 

Divadelní fakulta JAMU v Brně

Divadelní fakulta JAMU je veřejná vysoká škola, která vychovává budoucí profesionály ve studjních programech dramatická a taneční umění.