Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta stavební VUT v Brně
2. Fakulta stavební ČVUT v Praze
3. Fakulta architektury VUT v Brně
4. Fakulta architektury ČVUT v Praze
5. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava
6. Fakulta umění a architektury TUL v Liberci

Ekonomie - soukromé

1. Akademie STING, o.p.s.
2. NEWTON College, a.s.
3. CEVRO institut, o.p.s.
4. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP)
5. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
6. Vysoká škola Karla Engliše a.s.
7. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
8. Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, s.r.o.
9. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
10. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
11. Bankovní institut vysoká škola, a.s.
12. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
13. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
14. - 25. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
14. - 25. Vysoká škola podnikání Ostrava, a.s.
14. - 25. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, s.r.o.
14. - 25. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
14. - 25. Evropský polytechnický institut, s.r.o.
14. - 25. B.I.B.S., a.s.
14. - 25. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r.o.
14. - 25. Vysoká škola hotelová v Praze
14. - 25. Vysoká škola ekonomie a managementu,o.p.s.
14. - 25. Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.
14. - 25. Rašínova vysoká škola, s.r.o.
14. - 25. AKCENT College s.r.o.

Ekonomie - veřejné

1. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
2. Národohospodářská fakulta VŠE v Praze
3. Provozně ekonomická fakulta MENDELU
4. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
5. Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze
6. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze
7. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
8. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné
9. Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze
10. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně
11. Fakulta podnikatelská VUT v Brně
12. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
13. Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
14. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
15. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích
16. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
17. Ekonomická fakulta TUL v Liberci
18. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L.
19. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
20. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích
21. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Chemie - veřejné

1. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích
2. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
3. Fakulta chemická VUT v Brně
4. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze
5. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
6. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)
2. Lékařská fakulta UP v Olomouci
3. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
4. Farmaceutická fakulta VFU v Brně
5. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
6. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)
7. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
8. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK)
9. Lékařská fakulta OU v Ostravě
10. Lékařská fakulta MU v Brně

Matematika, fyzika - veřejné

1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (UK)
2. Matematický ústav SLU v Opavě
3. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Pedagogika - veřejné

1. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze
2. Pedagogická fakulta UP v Olomouci
3. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové
4. Pedagogická fakulta MU v Brně
5. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
6. Pedagogická fakulta OU v Ostravě
7. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni
8. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L.
9. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL v Liberci
10. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
11. Institut celoživotního vzdělávání MENDELU

Policie a vojenství - státní

1. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně
2. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně
3. Fakulta bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze
4. Fakulta bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze

Právo - veřejné a soukromé

1. Fakulta právnická ZČU v Plzni
2. Právnická fakulta UP v Olomouci
3. Panevropská vysoká škola
4. Právnická fakulta MU v Brně
5. Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
6. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
7. Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.

Přírodní vědy - veřejné

1. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L.
2. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L.
3. Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě
4. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
5. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích
6. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
7. Přírodovědecká fakulta MU v Brně
8. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK)
9. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové

Sociální vědy a filozofie - soukromé

1. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
2. - 6. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
2. - 6. University of New York in Prague
2. - 6. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.
2. - 6. Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
2. - 6. Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
2. Filozofická fakulta UP v Olomouci
3. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě
4. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové
5. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích
6. Filozofická fakulta OU v Ostravě
7. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě
8. Fakulta sociálních studií MU v Brně
9. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích
10. Fakulta filozofická ZČU v Plzni
11. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK)
12. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK)
13. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
14. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě
15. Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L.
16. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (UK)

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
2. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
3. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK)
4. Fakulta sportovních studií MU v Brně

Technika - veřejné a soukromé

1. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
2. Vysoká škola logistiky, o.p.s.
3. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
4. Fakulta informačních technologií VUT v Brně
5. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
6. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
7. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
8. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
9. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
10. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
11. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze
12. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava
13. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci
14. Fakulta strojní ZČU v Plzni
15. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně
16. Unicorn college, s.r.o.
17. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava
18. Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí n.L.
19. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně
20. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni
21. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích
22. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
23. Fakulta informatiky MU v Brně
24. Fakulta technologická UTB ve Zlíně
25. Fakulta strojní ČVUT v Praze
26. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava
27. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích
28. Vysoká škola polytechnická Jihlava
29. Fakulta textilní TUL v Liberci
30. Technická fakulta ČZU v Praze
31. Ústav soudního inženýrství VUT v Brně
32. Fakulta dopravní ČVUT v Praze
33. Fakulta strojní TUL v Liberci

Teologie - veřejné a soukromé

1. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
2. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích
3. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
4. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
5. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK)
6. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
2. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích
3. Fakulta umění OU v Ostravě
4. - 14. Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého) s.r.o.
4. - 14. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
4. - 14. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
4. - 14. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze
4. - 14. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L.
4. - 14. Hudební fakulta JAMU v Brně
4. - 14. Divadelní fakulta JAMU v Brně
4. - 14. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
4. - 14. Akademie výtvarných umění v Praze
4. - 14. Hudební a taneční fakulta AMU v Praze
4. - 14. Divadelní fakulta AMU v Praze

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé

1. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze
2. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
3. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze
4. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
5. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně
6. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně
7. Zahradnická fakulta MENDELU
8. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích
9. Agronomická fakulta MENDELU
10. Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7
2. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
3. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
4. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích
5. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích
6. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni
7. Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L.
8. Ústav zdravotnických studií TUL v Liberci