Architektura a stavebnictví - veřejné :

Architektura a stavebnictví - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta architektury VUT v Brně 158 93,78
2. Fakulta stavební VUT v Brně 142 91,36
3. Fakulta stavební ČVUT v Praze 128 90,18
4. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 130 88,44
5. Fakulta architektury ČVUT v Praze 111 87,98
6. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 104 81,56

Matematika, fyzika - veřejné :

Matematika, fyzika - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 118 91,08
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 115 90,1
3. Matematický ústav SLU v Opavě 116 88,56

Policie, vojenství - státní :

Policie, vojenství - státní : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně 104 89,54
2. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 115 84,56

Právo - veřejné a soukromé :

Právo - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 121 90,06
2. Právnická fakulta UP v Olomouci 115 86,86
3. Fakulta právnická ZČU v Plzni 152 86,54
4. Právnická fakulta MU v Brně 136 85,28

Sport - veřejné a soukromé :

Sport - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 119 88,96
2. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK) 112 88,06
3. Fakulta sportovních studií MU v Brně 125 87,58

Technika - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 119 90,42
2. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 132 89,9
3. Fakulta informatiky MU v Brně 122 89,66
4. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 117 89,48
5. Fakulta strojní ZČU v Plzni 114 89,16
6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 135 88,54
7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 111 88,28
8. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 123 87,78
9. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 119 87,54
10. Technická fakulta ČZU v Praze 136 87,02
11. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 136 86,62
12. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 132 86,2
13. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 120 85,44
14. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 116 85,08
15. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 132 84,4
16. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 139 83,88
17. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 128 83,26
18. Fakulta strojní TU v Liberci 117 83,02
19. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 122 82,18
20. Vysoká škola polytechnická Jihlava 118 81,56
21. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 154 80,34
22. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 141 79,42
23. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 142 79,06
24. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 137 78,88
25. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 132 78,48
26. Unicorn college, s.r.o. 126 77,62
27. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 112 77,06
28. Fakulta strojní ČVUT v Praze 135 76

Teologie - veřejné a soukromé :

Umění - veřejné a soukromé :

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé :