Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta architektury VUT v Brně Počet respondentů102 Index Fakulta Roku93,3
2. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 106 88,5
3. Fakulta architektury ČVUT v Praze 113 86,3
4.-5. Fakulta stavební ČVUT v Praze 118 84,4
4.-5. Fakulta stavební VUT v Brně 101 84,4
6. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 148 81,1

Ekonomie - soukromé

1. NEWTON College, a.s. Počet respondentů128 Index Fakulta Roku94,7
2. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 112 89,1
3.-4. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 115 87,5
3.-4. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 101 87,5
5. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 106 86,5
6. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 114 84,5
7. Akademie STING, o.p.s. 140 82,7
8. Vysoká škola hotelová v Praze 106 82,3
9. CEVRO institut, o.p.s. 106 80,4
10. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 113 79,5

Ekonomie - veřejné

1. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L. Počet respondentů102 Index Fakulta Roku89,8
2. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně 119 87,2
3. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci 107 87
4. Fakulta financí a účetnictví VŠE 213 86,8
5. Fakulta informatiky a statistiky VŠE 206 86,6
6. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 159 85,4
7. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 103 85,2
8. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 107 84,3
9. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně 113 84
10. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE 121 83,4
11. Národohospodářská fakulta VŠE 125 83,3
12. Fakulta podnikohospodářská VŠE 113 83,1
13. Provozně ekonomická fakulta MENDELU 128 82,1
14. Ekonomická fakulta TU v Liberci 118 81,9
15. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 162 81,7
16. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné 160 81,5
17. Fakulta podnikatelská VUT v Brně 124 81,2
18. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích 117 80,1
19. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 111 79,7
20. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 135 79,1
21. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích 249 76,9

Chemie - veřejné

1. Fakulta chemická VUT v Brně Počet respondentů143 Index Fakulta Roku88,1
2. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze 117 87,9
3. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze 117 87,5
4. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze 106 86,1
5. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze 102 82,3
6. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích 151 81,1

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) Počet respondentů107 Index Fakulta Roku91,2
2. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK) 227 90,4
3. Lékařská fakulta UP v Olomouci 139 89,2
4. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 118 89
5. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 115 88,9
6. Farmaceutická fakulta VFU v Brně 109 87,4
7. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) 113 86,1
8. Lékařská fakulta MU v Brně 112 85,4
9. Lékařská fakulta OU v Ostravě 104 84,6
10. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 105 81,2

Matematika, fyzika - veřejné

1. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze Počet respondentů118 Index Fakulta Roku90,1
2. Matematický ústav SLU v Opavě 104 89,6
3. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 119 86,3

Pedagogika - veřejné

1. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze Počet respondentů106 Index Fakulta Roku88,6
2. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci 103 88,2
3. Pedagogická fakulta MU v Brně 119 87,2
4. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L. 112 85,7
5. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 119 84,5
6. Pedagogická fakulta OU v Ostravě 120 81,9
7. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové 133 81,6
8. Pedagogická fakulta UP v Olomouci 101 79,1
9. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 103 78,5
10. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 102 76,5

Policie, vojenství - státní

1. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Počet respondentů173 Index Fakulta Roku88,8
2. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 124 79,6

Právo - veřejné a soukromé

1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) Počet respondentů107 Index Fakulta Roku88,5
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni 226 88,3
3. Právnická fakulta MU v Brně 116 87,4
4. Právnická fakulta UP v Olomouci 133 79,4

Přírodní vědy - veřejné a soukromé

1. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích Počet respondentů118 Index Fakulta Roku87
2. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L. 104 85,5
3. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 151 84,6
4. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové 109 84,2
5. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK) 106 83,5
6. Přírodovědecká fakulta MU v Brně 122 83,3
7. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L. 107 82
8. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 117 81,5

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Filozofická fakulta UP v Olomouci Počet respondentů118 Index Fakulta Roku86,4
2.-4. Fakulta sociálních studií MU v Brně 112 85,5
2.-4. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 125 85,5
2.-4. Filozofická fakulta OU v Ostravě 122 85,5
5. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové 106 84,1
6. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK) 102 82,4
7. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích 124 82,2
8. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě 115 79,4
9. Fakulta filozofická ZČU v Plzni 103 78,9
10. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích 106 78,7
11. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě 105 77,3

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci Počet respondentů105 Index Fakulta Roku87,2
2. Fakulta sportovních studií MU v Brně 105 86,7
3. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK) 114 85,2

Technika - veřejné a soukromé

1. Fakulta informatiky MU v Brně Počet respondentů103 Index Fakulta Roku89,2
2. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 104 89,1
3. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 106 89
4. Technická fakulta ČZU v Praze 109 88,3
5. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 119 87,9
6. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 103 87,8
7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 122 87,2
8. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 116 86,8
9. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 126 86,6
10. Fakulta strojní ZČU v Plzni 105 86,5
11. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 107 86
12. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 105 85,8
13. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 125 85,6
14. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 106 84,9
15. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 142 84,3
16. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 105 84
17. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 127 83,9
18. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 108 83,8
19. Fakulta strojní TU v Liberci 102 83,7
20. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 123 83,5
21. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 117 83,3
22. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 110 83,1
23. Fakulta strojní ČVUT v Praze 124 82,1
24. Vysoká škola polytechnická Jihlava 120 80,3
25. Unicorn college, s.r.o. 110 80
26. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 144 79
27. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 218 76,8

Teologie - veřejné a soukromé

1. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích Počet respondentů108 Index Fakulta Roku91,6
2. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 104 86,7
3. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 106 85,3
4. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci 112 82,5

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta umění OU v Ostravě Počet respondentů112 Index Fakulta Roku89,5
2. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích 101 87,7
3. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 104 86
4. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně 123 85,9
5. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L. 105 80,5
6. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni 120 80,3

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé

1. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze Počet respondentů110 Index Fakulta Roku87,7
2. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně 104 85,3
3. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze 112 84,5
4. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 116 83
5. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích 115 82,5
6. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně 108 81,8
7. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 112 79,6

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7 Počet respondentů111 Index Fakulta Roku90
2. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci 110 88,6
3. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích 112 86,1
4. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 125 84,1
5. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni 104 83,9