Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové

​Na PřF, nejmladší fakultě UHK, studují v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programech nejen budoucí učitelé přírodních věd, ale i chemici, toxikologové, fyzici, biologové, finanční matematici a informatici. Vyučující kromě výuky studentů vlastní fakulty zajišťují významnou část přírodovědného vzdělání studentů PdF a FF UHK a věnují se i odborné přípravě talentované mládeže.

 

 

Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové

Pestrá nabídka učitelských i neučitelských programů v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, technické, tělovýchovné a umělecké.Specifickou vlastností studijní nabídky pedagogických oborů je tzv. volná kombinovatelnost učitelských specializací. Jako jediná fakulta v Česku nabízíme souvislá magisterská studia v rámci učitelství pro 2. stupeň ZŠ, pochopitelně s možností tvorby volných kombinací.  

Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)

Lékařská fakulta v Hradci Králové byla založena v roce 1945, zpočátku jako fakultní pobočka pražské fakulty všeobecného lékařství, později se stala samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. Výuka studentů je zajišťována obory teoretickými, preklinickými, klinickými i preventivními. 

Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové

Buď FF tom s námi! 

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové je mladou, inovativní, dynamicky se rozvíjející školou, která buduje svou prestiž na základě poskytování kvalitního vzdělání v otevřeném a přátelském prostředí #ffuhk. 

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK)

Farmaceutická fakulta (FaF) Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové vznikla v roce 1969 na základě vládního nařízení č. 100/69 Sb. Navázala na starou a dlouholetou tradici studia farmacie na UK sahající k samým začátkům almae matris. 

preview

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové je centrem zdravotnického vzdělávání a výzkumu Armády České republiky. V procesu vzdělávání spolupracuje s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice v Pardubicích.

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

Staň se i Ty FIMákem!Fakulta informatiky a managementu je moderní školou rozvíjející perspektivní obory a úzce spolupracující s praxí. Své sídlo má v univerzitním areálu Na Soutoku a pro výuku také využívá sousední Objekt společné výuky, ve kterém se nacházejí zejména velké přednáškové místnosti a jedna z nejmodernějších univerzitních knihoven v republice.