preview

Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích

Fakulta zdravotnických studií zajišťuje možnost studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech včetně celoživotního vzdělávání. V současné době připravuje studenty profesí: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, radiologický asistent a zdravotně-sociální pracovník. Fakulta věnuje pozornost vědecko-výzkumné práci, publikační činnosti a grantovým projektům. Významnou oblastí FZS je možnost výjezdů studentů a akademických pracovníků do zahraničí. 

preview

Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích

Fakulta restaurování Univerzity Pardubice byla založena v roce 2005. Svými vzdělávacími, vědeckými a uměleckými aktivitami v oblasti konzervace a restaurování památek a zapojením do projektů zaměřených na záchranu kulturního fondu České republiky i projektů mezinárodních, navazuje na činnosti pěstované v Litomyšli od roku 1993.

Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice i v akademickém roce 2016/2017úspěšně rozvíjí vlastní specifickou multi-disciplinární a multi-oborovou orientaci v rámci všech tří stupňů strukturovaného studia. Cílem fakulty je zajišťovat studentům zajímavou a pestrou nabídku studijních programů, garantovaných zkušenými pedagogy s vlastní bohatou vědecko-výzkumnou činností. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích

Dynamicky se rozvíjející Fakulta elektrotechniky a informatiky je nejmladší ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v lednu 2008 z Ústavu elektrotechniky a informatiky a v současné době na FEI studuje téměř 1 100 studentů. Během studia jsou teoretické znalosti úzce provázány s praxí a absolventi jsou na trhu práce žádáni pro své kvalitní znalosti a dovednosti z oblasti elektrotechniky, komunikačních, informačních a řídicích technologií.

Fakulta studentům nabízí moderní zázemí pro výuku ve vlastní zrekonstruované budově ve středu města, která se nachází pár minut chůze od vlakového i autobusového nádraží, centra Pardubic a univerzitního kampusu. 

Bližší informace o studiu i fakultě naleznete na internetových stránkách www.upce.cz/fei. 

Pro zájemce o studium fakulta pořádá Dny otevřených dveří, které jsou v aktuálním akademickém roce 14. listopadu 2014 a 6. února 2015. 

 

Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích

Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje nejnovější trendy ve vzdělávání a výzkumu a úzce spolupracuje s praxí. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy v českém a anglickém jazyce se zaměřením na hospodářskou politiku a správu, ekonomiku a management, systémové inženýrství a informatiku. 

Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích

Rozvíjíme šest dekád tradice výzkumu a výuky chemie, biochemie, chemických technologií, nanotechnologií a nových materiálů na špičkových pracovištích s moderními laboratořemi. Nabízíme studium bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů.Kromě studia klasické chemie nabízíme také obory zaměřené na ekologii i ekonomii. Zapojíme tě do výzkumu, nabídneme možnost studovat v zahraničí a připravíme tě na práci v mnoha odvětvích průmyslu. www.zivotjechemie.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dopravy s cílem připravit odborníky pro soukromé i státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební či obchodní firmy, výzkumné i projektové organizace nebo státní správu a školství.