preview

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK)

Studium na lékařské fakultě vyžaduje od našich studentů vysoké intelektuální schopnosti a dobré morální kvality. Studenti se neučí pouze všechna fakta o lékařské práci, ale jsou také seznámeni se základy vědecké práce a jsou vedeni k samostatné činnosti. Úmyslem fakulty není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet lékařskou vědu.

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni

Fakulta zdravotnických studií (FZS) zajišťuje vysokoškolské studium ve vybraných bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborech. Fakulta zdravotnických studií z pohledu svého výchovného zaměření vznikala od roku 2002 na soukromé Vysoké škole v Plzni, o.p.s., a v roce 2008 byla integrována do právního a studijního prostředí Západočeské univerzity v Plzni.

Fakulta strojní ZČU v Plzni

Fakulta strojní je jednou ze devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni a patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Fakulta se postupně transformovala do moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se i uznávanou institucí v oblasti vědy a výzkumu. 

preview

Fakulta právnická ZČU v Plzni

Fakulta právnická ZČU je nejmladší ze čtyř právnických fakult existujících na veřejných univerzitách v České republice. Fakulta vznikla v roce 1993 z nadšení plzeňských právníků, za podpory města a osobností z Ústavu státu a práva AV ČR. 

preview

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni

Pedagogická fakulta v Plzni byla zřízena jako pobočka pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Slavnostně byla otevřena dne 14. listopadu 1948. V roce 1990 se Pedagogická fakulta stala součástí nově vytvořené Západočeské univerzity. Nyní studuje na FPE kolem 2 600 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. 

Fakulta filozofická ZČU v Plzni

Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost. 

preview

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni

Původní Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE) byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. Od roku 1950 byla samostatnou fakultou a v roce 1953 získala VŠSE nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem a začala se rychle rozvíjet. V této době byla součástí fakulty pouze jediná elektrotechnická katedra s názvem „Katedra elektrotechnických nauk“. 

preview

Fakulta ekonomická ZČU v Plzni

Fakulta ekonomická (dále jen FEK) byla založena v roce 1990 a v současnosti je jednou z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své existence fakulta působí na dvou místech - v Chebu a v Plzni. Fakulta nabízí studium v 5 bakalářských studijních oborech, 3 navazujících magisterských a 1 doktorském studijním oboru.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni neboli SUTNARKA je moderní umělecká škola, která vznikla k 1. září 2013. Její studenti získávají bakalářské a navazující magisterské vzdělání v širokém spektru dvaceti oborů zaměřených zejména na design a užité umění. Je umístěna v originální budově s nejmodernějším vybavením a řadou unikátních studií, a svojí činností a filozofií navazuje na inspirativní odkaz slavného Plzeňana a ve světě uznávaného designéra Ladislava Sutnara.

preview

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Technická fakulta, kde se věda i výuka úspěšně prolínají. Vzdělání, se kterým se neztratíte.