preview

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s (dále jen VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející - jako jediná v ČR - dva stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci je výzkumně zaměřenou fakultou poskytující bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání v různých odvětvích matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a ekologie, věd o Zemi. Většina pracovišť sídlí v nové budově nedaleko městského centra, v blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy. Biologické obory a vědecká centra se nacházejí v areálu v Holici. Součástí fakulty jsou interaktivní muzeum Pevnost poznání a botanická zahrada.

Právnická fakulta UP v Olomouci

Právnická fakulta UPOL vznikla v roce 1991 jako vůbec první porevoluční právnická škola v bývalém východním bloku. Od počátku šíří hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. Za svou misi získala cenu Hannah Arrendtové. Klade důraz na výuku předmětů soukromého práva i práva Evropské unie a výzkum ve všech oblastech právní vědy. Na fakultě funguje Jean Monnet Centre of Excellence. Ze všech právnických fakult v ČR nabízí nejpropracovanější systém dovednostního a praktického vzdělávání.

Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se také na přípravu pracovníků z oblasti státní správy a samosprávy.Ambicí je navazovat na pozitivní stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc je soukromá vysoká škola neziskového charakteru se zaměřením na ekonomiku a management. V Bc. stupni nabízíme studijní program Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a management. Dále se lze v průběhu studia specializovat na management a ekonomiku ve veřejném sektoru a podnikové informační systémy.

preview

Lékařská fakulta UP v Olomouci

Lékařská fakulta zahájila provoz v roce 1947 jako jedna ze čtyř fakult olomoucké univerzity obnovené v roce 1946 pod názvem Univerzita Palackého. Fakulta primárně poskytuje magisterské a doktorské studijní programy, dále pak kontinuální celoživotní vzdělávání , včetně programu Univerzity třetího věku.

Filozofická fakulta UP v Olomouci

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci poskytuje studentům možnost více než šesti set kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů. Nejenže patří k elitní skupině vysokoškolských pracovišť orientovaných na humanitní vzdělávání, ale je také jedním z předních řešitelů evropských projektů zaměřených na praktickou výuku a uplatnitelnost absolventů. 

preview

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Fakulta zdravotnických věd vznikla osamostatněním zdravotnických nelékařských oborů od Lékařské fakulty UP.  V současné době fakulta realizuje bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Další informace o fakultě naleznete na: www.fzv.upol.cz

 

Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci

Studium na FTK UP, to není jen tělesná výchova a sport, ale také množství nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků z kurzů a sportovních akcí, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, objevování principů managementu, bohaté možnosti zahraničních pobytů, příležitost k uplatnění ve vědeckých kruzích a především nejstarší moravská univerzita v kouzelné Olomouci. 

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí studium v různých programech a oborech, v bakalářském i magisterském stupni. Studium je možné ve třech oblastech: teologie, sociální práce a pedagogika.  Dále nabízí absolventům magisterských oborů doktorské studium a kurzy celoživotního vzdělávání.