preview

Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší zlínskou fakultou poskytující vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. 

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK - design, film a marketing - při realizaci společných projektů v rámci Komunikační agentury, předmětu, který umožňuje studentům využít získané teoretické znalosti v praxi.

Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Nabízíme širokou nabídku praxí a projektů ve spolupracujících společnostech. Studenti FaME mohou získat diplom na britské University of Huddersfield, absolvovat kurz Firms and Competitiveness, který probíhá již několik let ve spolupráci s americkou Harvard Business School v Bostonu. Organizujeme i speciální program pro nadané studenty a aktivně rozvíjíme jejich manažerské a praktické kompetence s důrazem na propojení s praxí.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně

Přemýšleli jste někdy, co byste dělali, kdybyste se ocitli v mimořádné situaci? Kdo jsou lidé, kteří umí zabránit obrovským nehodám, řídit velké a nebezpečné projekty, nebo rozhodovat o tom, jak využít obnovitelné zdroje energie? Pár věcí je jasných. Takoví lidé studují u nás, v budoucnu je čeká kvalitní uplatnění a každý z nich si otázku „what-if“ často pokládá. Pokud se k nim chcete připojit, našli jste to správné útočiště pro vaše další životní kroky.

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Vybírat můžete z jazykových (filologických) oborů, učitelské i neučitelské pedagogiky a nelékařských zdravotnických oborů. Nabízíme prezenční (tj. denní) i kombinované (tj. dálkové) studium v samotném srdci města Zlín. A podle toho, jaký obor si zvolíte, můžete dosáhnout různých stupňů vysokoškolského studia, takže se po úspěšných státnicích stanete nositelem titulu Bc., Mgr., Ph.D. nebo i PhDr.

preview

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Zřízení fakulty zaměřené na aplikovanou informatiku jako samostatné součásti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je logickým vyústěním snah univerzity uplatnit se v oblasti informačních technologií. Fakulta aplikované informatiky (FAI) byla zřízena k 1. 1. 2006 transformací existujícího Institutu řízení procesů a aplikované informatiky (IRPI) při Fakultě technologické.