Architektura a stavebnictví - veřejné :

Architektura a stavebnictví - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta architektury VUT v Brně 102 93.3
2. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 106 88.5
3. Fakulta architektury ČVUT v Praze 113 86.3
4.-5. Fakulta stavební ČVUT v Praze 118 84.4
4.-5. Fakulta stavební VUT v Brně 101 84.4
6. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 148 81.1

Matematika, fyzika - veřejné :

Matematika, fyzika - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 118 90.1
2. Matematický ústav SLU v Opavě 104 89.6
3. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 119 86.3

Policie, vojenství - státní :

Policie, vojenství - státní : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně 173 88.8
2. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 124 79.6

Právo - veřejné a soukromé :

Právo - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 107 88.5
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni 226 88.3
3. Právnická fakulta MU v Brně 116 87.4
4. Právnická fakulta UP v Olomouci 133 79.4

Sport - veřejné a soukromé :

Sport - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 105 87.2
2. Fakulta sportovních studií MU v Brně 105 86.7
3. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK) 114 85.2

Technika - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta informatiky MU v Brně 103 89.2
2. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 104 89.1
3. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 106 89
4. Technická fakulta ČZU v Praze 109 88.3
5. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 119 87.9
6. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 103 87.8
7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 122 87.2
8. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 116 86.8
9. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 126 86.6
10. Fakulta strojní ZČU v Plzni 105 86.5
11. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 107 86
12. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 105 85.8
13. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 125 85.6
14. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 106 84.9
15. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 142 84.3
16. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 105 84
17. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 127 83.9
18. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 108 83.8
19. Fakulta strojní TU v Liberci 102 83.7
20. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 123 83.5
21. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 117 83.3
22. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 110 83.1
23. Fakulta strojní ČVUT v Praze 124 82.1
24. Vysoká škola polytechnická Jihlava 120 80.3
25. Unicorn college, s.r.o. 110 80
26. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 144 79
27. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 218 76.8

Teologie - veřejné a soukromé :

Umění - veřejné a soukromé :

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé :

Zdravotnictví - veřejné a soukromé :