Architektura a stavebnictví - veřejné :

Architektura a stavebnictví - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta stavební ČVUT v Praze 168 94.1
2. Fakulta architektury ČVUT v Praze 150 90.8
3. Fakulta stavební VUT v Brně 132 89.4
4. Fakulta architektury VUT v Brně 125 86.4
5. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 109 85.1
6. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 101 81.2

Matematika, fyzika - veřejné :

Matematika, fyzika - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 132 92.7
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 119 91.8
3. Matematický ústav SLU v Opavě 116 87.4

Policie, vojenství - státní :

Policie, vojenství - státní : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 109 92.6
2. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně 123 85.7

Právo - veřejné a soukromé :

Právo - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 128 92.1
2. Fakulta právnická ZČU v Plzni 118 87.7
3. Právnická fakulta MU v Brně 158 86.4
4. Právnická fakulta UP v Olomouci 140 86.1

Sport - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 123 91.5
2. Fakulta informatiky MU v Brně 135 89.7
3. Fakulta strojní ZČU v Plzni 119 89.6
4. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 115 88.8
5. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 110 88.6
6. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 140 88.4
7. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 109 88.1
8. Technická fakulta ČZU v Praze 127 86.7
9. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 123 86.5
10. Fakulta strojní TU v Liberci 138 86.4
11. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 132 86.1
12. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 139 85.9
13. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 118 85.6
14. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 119 85.4
15. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 135 83.7
16. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 145 83.5
17. Unicorn College s.r.o. 108 83.4
18. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 123 83.1
19. Fakulta logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně 115 82.9
20. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 125 82.6
21. Fakulta strojní ČVUT v Praze 116 81.9
22. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 152 80.9
23. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 139 80.4
24. Fakulta strojního inženýrství UJEP v Ústí n.L. 109 80.1
25. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 138 79.4
26. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 128 78.7
27. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 135 78.4
28. Vysoká škola polytechnická Jihlava 129 78.1
29. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 109 77.4
30. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 120 76.9

Teologie - veřejné a soukromé :

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé :