Architektura a stavebnictví - veřejné :

Architektura a stavebnictví - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta architektury VUT v Brně 158 93.78
2. Fakulta stavební VUT v Brně 142 91.36
3. Fakulta stavební ČVUT v Praze 128 90.18
4. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 130 88.44
5. Fakulta architektury ČVUT v Praze 111 87.98
6. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 104 81.56

Matematika, fyzika - veřejné :

Matematika, fyzika - veřejné : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 118 91.08
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 115 90.1
3. Matematický ústav SLU v Opavě 116 88.56

Policie, vojenství - státní :

Policie, vojenství - státní : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně 104 89.54
2. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 115 84.56

Právo - veřejné a soukromé :

Právo - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 121 90.06
2. Právnická fakulta UP v Olomouci 115 86.86
3. Fakulta právnická ZČU v Plzni 152 86.54
4. Právnická fakulta MU v Brně 136 85.28

Sport - veřejné a soukromé :

Sport - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci 119 88.96
2. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK) 112 88.06
3. Fakulta sportovních studií MU v Brně 125 87.58

Technika - veřejné a soukromé :

Technika - veřejné a soukromé : Počet respondentů Index Fakulta Roku
1. Vysoká škola logistiky, o.p.s. 119 90.42
2. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 132 89.9
3. Fakulta informatiky MU v Brně 122 89.66
4. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 117 89.48
5. Fakulta strojní ZČU v Plzni 114 89.16
6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 135 88.54
7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 111 88.28
8. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 123 87.78
9. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 119 87.54
10. Technická fakulta ČZU v Praze 136 87.02
11. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 136 86.62
12. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 132 86.2
13. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 120 85.44
14. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 116 85.08
15. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 132 84.4
16. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 139 83.88
17. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 128 83.26
18. Fakulta strojní TU v Liberci 117 83.02
19. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 122 82.18
20. Vysoká škola polytechnická Jihlava 118 81.56
21. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 154 80.34
22. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 141 79.42
23. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 142 79.06
24. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 137 78.88
25. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 132 78.48
26. Unicorn college, s.r.o. 126 77.62
27. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 112 77.06
28. Fakulta strojní ČVUT v Praze 135 76

Teologie - veřejné a soukromé :

Umění - veřejné a soukromé :

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé :