Architektura a stavebnictví - veřejné

1. Fakulta architektury VUT v Brně Počet respondentů158 Index Fakulta Roku93
2. Fakulta stavební VUT v Brně 142 91
3. Fakulta stavební ČVUT v Praze 128 90
4. Fakulta umění a architektury TU v Liberci 130 88
5. Fakulta architektury ČVUT v Praze 111 87
6. Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava 104 81

Ekonomie - soukromé

1. NEWTON College, a.s. Počet respondentů169 Index Fakulta Roku94
2. Akademie STING, o.p.s. 112 92
3. Bankovní institut vysoká škola, a.s. 148 90
4. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 120 89
5. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 121 88
6. CEVRO institut, o.p.s. 108 87
7. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 125 84
8. Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva (VŠMIEP) 104 84
9. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 135 80
10. Vysoká škola hotelová v Praze 101 78
11. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 123 75

Ekonomie - veřejné

1. Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci Počet respondentů144 Index Fakulta Roku91
2. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 127 90
3. Fakulta ekonomicko-správní UPCE v Pardubicích 136 90
4. Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích 184 89
5. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE 128 89
6. Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně 116 88
7. Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí n.L. 152 87
8. Fakulta informatiky a statistiky VŠE 241 87
9. Provozně ekonomická fakulta MENDELU 116 87
10. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 131 85
11. Národohospodářská fakulta VŠE 182 85
12. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 236 84
13. Ekonomická fakulta TU v Liberci 152 84
14. Fakulta ekonomická ZČU v Plzni 174 83
15. Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné 153 81
16. Fakulta podnikatelská VUT v Brně 107 80
17. Fakulta financí a účetnictví VŠE 204 80
18. Fakulta podnikohospodářská VŠE 112 79
19. Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně 139 77
20. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 162 75
21. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava 109 74

Chemie - veřejné

1. Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze Počet respondentů122 Index Fakulta Roku91
2. Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze 102 91
3. Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze 165 89
4. Fakulta chemicko-technologická UPCE v Pardubicích 138 87
5. Fakulta chemická VUT v Brně 152 84
6. Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze 111 81

Lékařství a farmacie - veřejné a soukromé

1. Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy (UK) Počet respondentů140 Index Fakulta Roku92
2. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) 122 91
3. 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 119 90
4. Lékařská fakulta UP v Olomouci 132 90
5. 2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 107 89
6. Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích 142 89
7. Lékařská fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy (UK) 126 88
8. Farmaceutická fakulta VFU v Brně 131 87
9. Lékařská fakulta OU v Ostravě 142 86
10. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK) 128 85
11. Lékařská fakulta MU v Brně 129 83

Matematika, fyzika - veřejné

1. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Počet respondentů118 Index Fakulta Roku91
2. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 115 90
3. Matematický ústav SLU v Opavě 116 88

Pedagogika - veřejné

1. Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze Počet respondentů115 Index Fakulta Roku91
2. Pedagogická fakulta UP v Olomouci 108 89
3. Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové 141 89
4. Pedagogická fakulta MU v Brně 173 88
5. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci 111 87
6. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí n.L. 109 86
7. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni 132 86
8. Pedagogická fakulta OU v Ostravě 121 84
9. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 109 83
10. Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích 114 81

Policie, vojenství - státní

1. Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany v Brně Počet respondentů104 Index Fakulta Roku89
2. Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně 115 84

Právo - veřejné a soukromé

1. Právnická fakulta Univerzity Karlovy (UK) Počet respondentů121 Index Fakulta Roku90
2. Právnická fakulta UP v Olomouci 115 86
3. Fakulta právnická ZČU v Plzni 152 86
4. Právnická fakulta MU v Brně 136 85

Přírodní vědy - veřejné a soukromé

1. Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí n.L. Počet respondentů128 Index Fakulta Roku88
2. Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí n.L. 126 88
3. Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci 119 88
4. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích 124 87
5. Přírodovědecká fakulta UHK v Hradci Králové 135 86
6. Přírodovědecká fakulta MU v Brně 119 84
7. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 113 83
8. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (UK) 132 82
9. Přírodovědecká fakulta OU v Ostravě 121 81

Sociální vědy a filozofie - veřejné

1. Filozofická fakulta UP v Olomouci Počet respondentů124 Index Fakulta Roku88
2. Fakulta sociálních studií MU v Brně 119 87
3. Filozofická fakulta JU v Českých Budějovicích 128 86
4. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 126 85
5. Filozofická fakulta UHK v Hradci Králové 112 84
6. Filozofická fakulta OU v Ostravě 131 83
7. Fakulta filozofická UPCE v Pardubicích 114 81
8. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (UK) 117 81
9. Fakulta veřejných politik SLU v Opavě 113 80
10. Fakulta filozofická ZČU v Plzni 118 78
11. Filozofická fakulta UJEP v Ústí n.L. 122 78
12. Fakulta sociálních studií OU v Ostravě 132 78
13. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 118 76
14. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (UK) 119 76
15. Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně 116 75
16. Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU v Opavě 111 75

Sport - veřejné a soukromé

1. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci Počet respondentů119 Index Fakulta Roku88
2. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK) 112 88
3. Fakulta sportovních studií MU v Brně 125 87

Technika - veřejné a soukromé

1. Vysoká škola logistiky, o.p.s. Počet respondentů119 Index Fakulta Roku90
2. Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni 132 89
3. Fakulta informatiky MU v Brně 122 89
4. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze 117 89
5. Fakulta strojní ZČU v Plzni 114 89
6. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 135 88
7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci 111 88
8. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava 123 87
9. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 119 87
10. Technická fakulta ČZU v Praze 136 87
11. Fakulta informačních technologií VUT v Brně 136 86
12. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava 132 86
13. Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava 120 85
14. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 116 85
15. Fakulta elektrotechniky a informatiky UPCE v Pardubicích 132 84
16. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 139 83
17. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze 128 83
18. Fakulta strojní TU v Liberci 117 83
19. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 122 82
20. Vysoká škola polytechnická Jihlava 118 81
21. Fakulta dopravní ČVUT v Praze 154 80
22. Fakulta technologická UTB ve Zlíně 141 79
23. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně 142 79
24. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze 137 78
25. Dopravní fakulta Jana Pernera UPCE v Pardubicích 132 78
26. Unicorn college, s.r.o. 126 77
27. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava 112 77
28. Fakulta strojní ČVUT v Praze 135 76

Teologie - veřejné a soukromé

1. Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy Počet respondentů118 Index Fakulta Roku91
2. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 114 88
3. Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích 121 88
4. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy (UK) 118 88
5. Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci 121 87

Umění - veřejné a soukromé

1. Fakulta umění OU v Ostravě Počet respondentů119 Index Fakulta Roku89
2. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 118 89
3. Fakulta restaurování UPCE v Pardubicích 121 89
4. Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n.L. 114 87
5. Fakulta výtvarných umění VUT v Brně 119 88
6. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni 122 86

Veterinářství, zemědělství a lesnictví - veřejné a soukromé

1. Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze Počet respondentů122 Index Fakulta Roku88
2. Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze 134 87
3. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU 121 86
4. Fakulta veterinárního lékařství VFU v Brně 129 85
5. Zahradnická fakulta MENDELU 138 84
6. Agronomická fakulta MENDELU 131 83
7. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně 129 81
8. Fakulta rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích 131 80
9. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 114 79

Zdravotnictví - veřejné a soukromé

1. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze 5, Duškova 7 Počet respondentů116 Index Fakulta Roku90
2. Fakulta zdravotnických studií UPCE v Pardubicích 129 89
3. Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 119 89
4. Fakulta zdravotnických studií TU v Liberci 128 88
5. Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci 128 87
6. Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí n.L. 119 87
7. Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni 131 85